1 : Universal Tutorials - Test Topper on Monthly basis - (1st April 2020 to 15th June 2020)


 Universal Tutorials - Test Topper on Monthly basis

IX CBSE Toppers (1st April 2020 to 15th June 2020)

IX CBSE

MONTHLY TEST TOPPERS

(1st April 2020 to 15th June 2020)

Sr. No.

Name

Agg. %

Test Appeared

Branch

1

Priyanshi Agrawal

94

5

Nerul

2

Madhura Likhite

88

7

Panvel

3

Priyanshu Raj

87

6

Sanpada

4

Hitesh Gupta

85

6

Airoli

4

Mugdha Patnaik

85

2

K’khairane

 


 

Universal Tutorials - Test Topper on Monthly basis

X CBSE Toppers (1st April 2020 to 15th June 2020)

X CBSE

MONTHLY TEST TOPPERS

(1st April 2020 to 15th June 2020)

Sr. No.

Name

Agg. %

Test Appeared

Branch

01

Shivani Sunder

100

2

Nerul

02

Fateen Anwar

99

6

Nerul

03

Amisha Singh

98

6

Kharghar

03

Aghnajit Pal

98

4

K’hairane

04

Omshree Kenjale

97

6

Sanpada

04

Ananya Singh

97

6

Kharghar

04

Sneha Kshirsagar

97

6

Kharghar

04

Vanshika Wazir

97

4

K’khairane

05

Saumya Sinha

96

6

Nerul

05

Prakrit Sharma

96

6

Sanpada

05

Devdarsh Singh

96

6

Kharghar

06

Akshada Shetty

95

11

Airoli

06

Mitali Jagtap

95

6

Nerul

06

Abhigyan Singh

95

6

Kharghar

06

Richa Thakwani

95

6

Panvel

07

Girik Subudhi

94

15

Nerul

07

Himaja Sadhu

94

6

Kharghar

07

Praman Chakravarthy

94

6

Kharghar

07

Sidhanth Krishnan

94

6

Vashi

07

Tanay Chaplot

94

5

Nerul

08

Priyanka Chandane

93

7

Kharghar

08

Shravya Shetty

93

6

Sanpada

08

Nishka Moghe

93

6

Vashi

08

Aagam Dedhia

93

6

Vashi

08

Tanvi Shinde

93

6

Kharghar

08

A Lakshanya

93

6

Kharghar

08

Sanchayani Das

93

5

Sanpada

08

Shubham Khilari

93

5

Sanpada

 


 

Universal Tutorials - Test Topper on Monthly basis

IX ICSE  Month Toppers (1st April 2020 to 15th June 2020)

IX ICSE

MONTHLY TEST TOPPERS

(1st April 2020 to 15th June 2020)

Sr. No.

Name

Agg. %

Test Appeared

Branch

01

Tanmay Maniyar

93

10

Sanpada

01

Prathamesh Jha

93

10

K’khairane

01

Kahaan Gala

93

6

Vashi

01

Yohan Vora

93

2

Vashi

02

Sarvaarth Narang

90

11

Nerul

02

Abhirup Gayen

90

9

Kharghar

02

Aaditya Kabra

90

6

Sanpada

03

Harshita Jhaveri

89

6

Sanpada

04

Kaaviya Kathane

86

5

Sanpada

04

Aum Adhikari

86

5

Sanpada

 


 

Universal Tutorials - Test Topper on Monthly basis

X ICSE  Month Toppers (1st April 2020 to 15th June 2020)

X ICSE

MONTHLY TEST TOPPERS

(1st April 2020 to 15th June 2020)

Sr. No.

Name

Agg. %

Test Appeared

Branch

01

S. Thithiksha

98

2

Sanpada

02

Saksham Singh

94

7

Kharghar

03

Mayur Sonawane

93

8

K’khairane

04

Tanisha Mukherjee

92

9

K’khairane

04

Alan John

92

8

Nerul

04

Shruti Bagool

92

8

K’khairane

05

Vaidehi Pathak

91

9

K’khairane

05

Pratyush Sinha

91

4

Kharghar

06

Anushka Ghodekar

90

22

Nerul

06

Suhani Hota

90

9

K’khairane

06

Poorvi Shetty

90

5

Vashi

06

Atharva Krishnan

90

4

Nerul

07

Pranav Nadkarni

89

8

Vashi

08

Shreya Indulkar

88

14

Kharghar

08

Ashmit Gupta

88

9

K’khairane

08

Pranay Ratan

88

7

K’khairane

08

Abhishek Prajapati

88

7

K’khairane

09

Himanshu Kodwani

87

8

K’khairane

09

Siddharth Arvindh

87

8

K’khairane

09

Daksha Nag

87

7

K’khairane

10

Jayati Hinge

86

19

CR

10

Aryan Kadam

86

9

K’khairane

10

Vedika Nair

86

9

Kharghar

10

Tejas Bhatia

86

8

Nerul

10

Nilay Nandu

86

8

Vashi

 


 

1.        The above analysis is based on the marks of the present tests.

2.        Students remaining absent for more than 50 % tests are not considered.

3.        The total tests appeared may differ for students as they may have opted for differing combinations of subjects at UT.

 

Congratulations to  UT Test  Toppers


2 : Universal Tutorials - June 2020 - Monthly Test Topper


 Universal Tutorials - Test Topper on Monthly basis

IX CBSE Toppers (1st June 2020 to 30th June 2020)

IX CBSE

MONTHLY TEST TOPPERS

(1st June 2020 to 30th June 2020)

Sr. No.

Name

Agg. %