1 : Universal Tutorials - Nov 19 to Feb 20 Full Test Topper


 

Universal Tutorials Full Test Topper

IX CBSE Full Test Toppers (22nd December 2019 to 29th February 2020)

IX CBSE

FULL TEST TOPPERS

(22nd December 2019 to 29th February 2020)

Sr. No.

Name

Agg. %

Present

Excused

Total Test

Branch

1

Omshree Kenjale

90

8

0

10

Vashi

2

Riddhima Upadhyay

89

4

0

5

Panvel

3

Janmeijay Mapari

88

4

0

4

Sanpada

4

Saumya Sinha

87

5

0

10

Vashi

5

Devanshu Kumar

86

6

0

10

Sanpada

6

Fateen Tanzim

85

10

0

10

Nerul

6

ArunSethuShankar J.

85

6

0

10

Sanpada

 


 

Universal Tutorials Full Test Topper

X CBSE Full Test Toppers (21st November 2019 to 29th February 2020)

X CBSE

FULL TEST TOPPERS

(21st November 2019 to 29th February 2020)

Sr. No.

Name

Agg. %

Present

Excused

Total Test

Branch

1

Kaashvi Kamath

97

21

0

21

Vashi

2

Mohor Banerjee

96

14

0

14

Vashi

3

Omkar Sawant

94

21

0

21

Nerul

3

Sneha Barman

94

8

0

8

Nerul

3

Diya Aga

94

1

12

19

CR

4

Diya Dutta

93

6

0

8

Airoli

5

Nandini Maiti

92

21

0

21

Vashi

6

Aniketh Kumar

91

21

5

26

Kharghar

6

Aarya Pakhale

91

21

0

21

Nerul

6

Anushka Jain

91

21

0

21

Nerul

6

Shivain Rajput

91

20

0

21

Panvel

6

Sumit Kaushik

91

18

3

23

Vashi

6

Utkarsh Ranjan

91

7

0

8

Sanpada

6

Vinayak Lal

91

6

0

10

Sanpada

 


 

Universal Tutorials Full Test Topper

IX ICSE Full Test Toppers (22nd December 2019 to 31st January 2020)

IX ICSE

FULL TEST TOPPERS

(22nd December 2019 to 31st January 2020)

Sr. No.

Name

Agg. %

Present

Excused

Total Test

Branch

1

Muskan Mishra

88

18

0

18

Kharghar

2

Tanisha Mukherjee

81

17

0

25

Vashi

3

Tejas Bhatia

80

17

0

18

Nerul

3

Vaidehi Pathak

80

16

0

25

Vashi

 


 

Universal Tutorials Full Test Topper

X ICSE  Full Test Toppers (20th November 2019 to 29th February 2020)

X ICSE

FULL TEST TOPPERS

(20th November 2019 to 29th February 2020)

Sr. No.

Name

Agg. %

Present

Excused

Total Test

Branch

1

Hiya Pokharna

96

4

0

18

Vashi

2

Hitesh Shivkumar

94

13

0

14

Kharghar

3

Priyanshu Gangavati

93

26

0

27

Kharghar

4

Juhi Birare

92

4

0

4

Vashi

5

Aishani Pattnaik

91

16

9

28

Vashi

6

Ashutosh Singh

89

27

0

27

Nerul

 


 

Universal Tutorials Full Test Topper

XII CBSE  Full Test Toppers (21st November 2019 to 31st January 2020)

XII CBSE

FULL TEST TOPPERS

(21st November 2019 to 31st January 2020)

Sr. No.

Name

Agg. %

Present

Excused

Total Test

Branch

1

Aaryan Hebbalkar

89

7

0

12

Nerul

2

Yashika Rawat

85

8

0

15

Kharghar

3

Maanvi Trivedi

84

6

0

12

Kharghar

4

Ankitha T.

81

12

0

12

Kharghar